กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ โรงเรียนบ้านหินดาด

วันที่ 10 มกราคม 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมบุคลากร สพป.ระนอง ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ และบ้านหินดาด โดย ผอ.พนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ให้เกียรติในการเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมและเป็นตัวแทนท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อ่านสาร เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2563 และได้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียนทุกคนให้เป็นเด็กดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ นายกรัฐมนตรี ภายใต้คำขวัญ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่ผลเมืองไทย”