ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดระนอง

วันที่ 5-6  สิงหาคม  2562  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรอง ครั้งที่ 1 จังหวัดระนอง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 38 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมงานจำนวน 700 คน