สอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นางสุทธิรา  หงษ์เจริญ  รองผอ.สพป.ระนอง ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย อ.เมือง จ.ระนอง โดยมีนักเรียนสมัครสอบจำนวนทั้งสิ้น  529 คน46174862_120660045488255_2154845483938349056_n 46192580_424032608168441_2957739428937728000_n 46235751_116711379262890_1233842038537977856_n 46236713_2231213310494057_3683666507725799424_n IMG_0028 IMG_0029 IMG_0037 IMG_0038 IMG_0043 IMG_0049 IMG_0059