การเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี

 

โครงการเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรมืออาชีพ นำโดย ผศ.บรรจง ชลวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรี มีครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ สพป.ระนอง เข้าร่วมจำนวน 114 คน