รับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

>>ใบสมัครศึกษานิเทศก์<<
>>กำหนดการและตัวชี้วัด<< 
>>ประกาศ กศจ.ระนอง<<
>>หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศึกษานิเทศก์<<
>>แบบประเมิน<<

Attachments