การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 13 – 14 กันยายน 2561 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครุผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีครูผู้ช่วย (ตั้งแต่ พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน) เข้ารับการพัฒนา จำนวน 137 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่บวกับบทบาทหน้าที่ระเบียบ กฏหมาย ประกอบวิชาชีพควบคุมทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ยุคไทยแลนด์ 4.0 และความก้าวหน้าในวิชาชีพ จัดโดย : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา