สพป.ระนองร่วมรงณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลโลก 2018

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ระนอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.ระนอง  สถานีตำรวจภูธรจังหวัดระนอง และสถานีตำรวจภูธรราชกรูดร่วมเดินรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลโลก 2018  ณ โรงเรียนบ้านนกงาง โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวและโรงเรียนบ้านท่าฉาง ซึ่งการรงณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลโลก 2018 มีนักเรียนของแต่ละโรง ร่วมเดินรงณรงค์แสดงเจตนารมณ์ไม่เล่นการพนันฟุตบอล IMG_0084 IMG_0032 IMG_0022 IMG_0033 IMG_0104 IMG_0101 IMG_0090 IMG_0083 IMG_0079 IMG_0015 IMG_0017