จิตอาสาเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 24 กย 63 เวลา 08.00น กลุ่มบริหารงานบุคคลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย”วันมหิดล”