ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเขตสุจริต สพป.สงขลา เขต1

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มประธานเครือข่ายการจัดการศึกษา และบุคลกรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ นำโดยนางอรทัย เกิดภิบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ ที่มาศึกษาดูงานเขตสุจริต ความโปร่งใสในการดำเนิงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment Online 2020 : ITA Online 2020) แนวทางการดำเนินการองค์กรคุณธรรม สพป.ระนอง ” องค์กรคุณธรรม นำเขตสุจริต ” ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มงาน