ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 28 ก.ค.2563 เวลา 10.30 น. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ระนอง ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ หน้าศูนย์ราชการจังหวัดระนอง