บุคลากร สพป.ระนอง ร่วมกิจกรรมเก็บ PED เพื่อน้ององค์กรคุณธรรม

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างทุกคน ร่วมกิจกรรมเก็บ PET และกระดาษใช้แล้วเพื่อน้ององค์กรคุณธรรม สพป.ระนอง โดยการเก็บรวมรวมกระดาษ ขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว จากบุคลากรและลูกจ้าง เพื่อนำไปจำหน่ายและรวบรวมรายได้ช่วยเหลือ เป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดี ตามโครงการองค์กรคุณธรรมสังกัด สพป.ระนอง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ