ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

ดาวน์โหลดประกาศ