พิธีมอบทุนการศึกษา “เกียรติยศศักดิ์ศรี เก่ง ดี เด็กระนอง” ประจำปีการศึกษา 2562 เครือข่ายที่ 5

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผอ.พนอ ทิพย์พิธีมอบทุนการศึกษา “เกียรติยศศักดิ์ศรี เก่ง ดี เด็กระนอง” ประจำปีการศึกษา 2562 เครือข่ายที่ 5 จำนวน 27 ทุน ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลบ้านด่าน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง