ร่วมกิจกรรมวิ่ง เพื่อโรงเรียน   

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนอง ขอขอบคุณ ตัวแทนสพป.ระนอง นางอรุณศรี ศิลาพันธ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นายปรีชาพล ทองพลอย ผอ.กลุ่มนิเทติม และประเมินผลการศึกษา

สพป.ระนอง และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป. ระนอง ทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง เพื่อโรงเรียน