พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2563

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานที่ประชุม และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2563 และประชุม ติดตาม การดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม ณ ห้องประชุมปะการัง