พิธีเปิดการชุมนุมรอบกองไฟเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ของสถานศึกษาในเครือข่ายการจัดการศึกษา ที่ 1

นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ให้เกียรติเป็นประธาน

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง