ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเงิน

ว้นที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฉก.ชน. สพป.ระนอง ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเงิน ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านคลองเงิน อ.กระบุรี จ.ระนอง โดยมีนางสาวรัชนก สมใจ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเงิน และคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมรับนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของ สพป.ระนอง