พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองระนอง ประจำปี 2563

วันที่ 6 กุมกาพันธ์ 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลหน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองระนอง ประจำปี 2563 ณ ศาลหลักเมืองระนอง อ.เมือง จ.ระนอง เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องชาวระนอง โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ราชการจังหวัตระนองและหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว