องค์กรยูนิเซฟประเทศไทย เข้าตรวจเยี่ยม ติดตาม ผลการ ตำเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย เมียนมา

วันที่ 4 กุมกาพันธ์ 2563 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมตึษาระนอง พร้อมด้วย คณะบุคลากร สพป.ระนองให้การต้อนรับ ดร. รั้งสรรค์ วิบูลอุปถัมภ์ นักวิชาการศึกษา องค์ยูนิเซฟประเทศไทย และนางสาวพัทร์ธีรา ฉลาดมานะกุล ที่ปรึกษาโครงการองค์กรยูนิเซฟประเทศไทย เข้าตรวจเยี่ยม ติดตาม ผลการ ตำเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย เมียนมา ณ โรงเรียนบนบางนอน และ โรงเรียนบ้านบางกลาง โตยมีนายสมบูรณ์ ปูชนียกุล ผอ.สกลค.ระนอง และนายพายัพ โอสถเจริญ ข้าราชการบำนาญ สพป.ระนอง นายเถกิงตักดิ์ จอกถม ผอ.รร.บ้นหินช้างและนางจิราภรณ์ จันทร์สงค์ ผอ.รร.ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการพัฒนาความก้าวหน้าของโรงเรียน ทั้ง 2 โร่งเรียน