กิจกรรมหน้าเสาธง

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อส่งเสริมการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ พร้อมกล่าวคำปฏิญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลและโครงการองค์กรคุณธรรม ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ระนอง