งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 69

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2562 ได้รับเกียรติจาก นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงาน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลระนอง โดยมีการแข่งขันทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 3 กิจกรรมประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมปฐมวัย และกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม) ซึ่งแข่งขันตามศูนย์แข่งขันต่างๆ จำนวน 11 ศูนย์ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลระนอง โรงเรียนชาติเฉลิม โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา โรงเรียนบ้านบางริ้น โรงเรียนบ้านบางกลาง โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่แข่งขันจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 โรงเรียนศรีอรุโณทัยและโรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองระนอง ภายใต้การอำนวยการแข่งขันโดย นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง