อบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายปี 2563 ของเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 6 (สุขสำราญ)

นายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอสุขสำราญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายปี 2563 ของเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 6 (สุขสำราญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยมีนางสาวสุวรรณี คงทองจีน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ และนางนวลจิรา ธรรมศิริพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมเป็นเกียรติ และได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด นาคขวัญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนองเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 6 ณ ห้องประชุมสถานีวิจัยเพื่อพัฒนาชายฝั่งทะเลอันดามัน  ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 118 คน