โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 จังหวัดระนอง ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านขจัดภัย อำเภอเมืองระนอง ในการนี้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ร่วมให้ความรู้และบริการให้คำปรึกษาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในพื้นที่