ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เข้าร่วมร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ฝ่ายน้ำล้นคลองหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง