ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสฬหบูชา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เนื่องในวันอาสฬหบูชา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการ สพป.ระนอง และบุคลากร ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร