ผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียน

วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดกิจกรรม OSR ตอบแทนสังคม “ผู้ตรวจการแผ่นดิน เราทำดีด้วยหัวใจ” (Ombudsman Social Responsibility) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนบ้านหินดาด มุ่งขยายโอกาศทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล หวังพัฒนาเด็กไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างภาคภูมิ โดยมี นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นายสมชาย แป้นกรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินดาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ทุกโรงเรียน ให้การต้อนรับโดยมี พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง ตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 2 ตู้ ชุดไมค์ลอย จำนวน 1 ชุด และหนังสือเสริมทักษะ ให้กับนักเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างมีคุณภาพต่อไป