การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่สถานศึกษาในสังกัด สพป.ระนอง วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเรืองราษฎร์รังสรรค์ โรงแรมทินิดี อ.เมือง จ.ระนอง โดยนางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ