พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 25/2562

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 บุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง รับชม พุธเช้าข่าวสพฐ. ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับมอบทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน