ประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง นางสาวพะนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการ สพป.ระนอง เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ สพท. ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งระดมความคิดและวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี เพื่อหาแนวทางดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต