ประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. 15 พ.ค. 2562 และอบรมถ่ายทอดสดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ผ่านระบบ Video Conference รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. เพื่อรับนโยบายจากรัฐบาลและชมการถ่ายทอดสดการอบรมการจัดการเรียนการสอนโดใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRAINING) ปีการศึกษา 2562