แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

Big Data สพป.ระนอง

การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด

การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปีงบประมาณ 2567

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ปีงบประมาณ 2567

Action Plan สพฐ.

ติดต่อเรา