เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 1 เพชรอันดามัน ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันนี้ (7 พ.ค. 67) เวลา 9.00 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 1 เพชรอันดามัน โดยว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการเปิดการประชุม นายวิชาญ ผยองศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางริ้น ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 1 เพชรอันดามัน กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม โรงเรียนระนองพัฒนามิตภาพที่ 60

สำหรับการดำเนินการประชุมครั้งนี้ เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 1 มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 1 เพชรอันดามัน รับมอบนโยบายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง รวมถึง การสรุปสัมฤทธิผลการจัดการศึกษาของเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 1 และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2567 จากนายปรีชาพล ทองพลอย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย) พร้อมพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในเครือข่าย

ภาพ/ข่าว : ปชส.สพป.ระนอง

ติดต่อเรา