สพป.ระนอง  ลงพื้นที่เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 3 หงาว โตนเพชร เปิดคลินิกนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยใช้เครือข่ายเป็นฐานในระหว่างวันที่ 1 – 22 พฤศจิกายน 2566 โดยมีประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 3 หงาว โตนเพชร นายเสฐียร จันทะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว กล่าวรายงาน

สำหรับเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 3 หงาว โตนเพชร มีเป้าหมายร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครูวิชาการของโรงเรียนภายในเครือข่ายการจัดการศึกษา ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง รวมถึงพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้านกับผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง รวมเป้าหมายทั้งสิ้นสำหรับเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 3 หงาว โตนเพชร ครั้งนี้ จำนวน 49 ราย โดยพร้อมนี้เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 3 หงาว โตนเพชร ได้รับเกียรติจากนายประกาศิต พรประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองระนอง และพันตำรวจเอกเฉลิม ยิ่งคง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรตำบลราชกรูด ร่วมพบปะพูดคุย และเยี่ยมชมบูธแสดงผลงานของนักเรียนและครูในเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 3 หงาว โตนเพชร

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองร่วมด้วยมูลนิธิเพื่อการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ได้มีการระบุไว้ในระเบียบการมอบทุนของมูลนิธิ ซึ่งสำหรับโรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 3 หงาว โตนเพชร มีจำนวน 7 โรงเรียน 1 สาขา รวม 40 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ทั้งนี้ ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 3 หงาว โตนเพชร นายเสฐียร จันทะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณมูลนิธิเพื่อการศึกษาที่ได้จัดกิจกรรมดี ๆ เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนได้นำทุนการศึกษาดังกล่าวไปพัฒนาตนเองเพื่อแสวงหาความรู้ในการศึกษาต่อไป

ติดต่อเรา