สพป.ระนอง ประชุมพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นางสุดา เจี่ยกุญธร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประธานเครือข่ายการจัดการศึกษา 8 เครือข่าย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ภาพ/ข่าว : นางสาวถลัชนันน์ อินริสพงษ์ ประชาสัมพันธ์ สพป.ระนอง

ติดต่อเรา