สพป.ระนอง ดำเนินการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 5 กันยายน 2566 สพป.ระนอง ดำเนินการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดระนอง โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ได้ดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษฯ ณ ห้องประชุมหน้าห้องผู้อำนวยการ สพป.ระนอง

ติดต่อเรา