สพป.ระนอง ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายให้นายก้องภูมิ เจริญราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 14 ราย ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 และผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เพื่อให้ผู้สอบแข่งขันได้และผู้ได้รับการคัดเลือก ทั้ง 14 ราย ดำเนินการรายงานตัวเลือกสถานศึกษา พร้อมจัดทำทะเบียนประวัติ ประกอบด้วย เอกสังคมศึกษา จำนวน 5 ราย เอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ราย เอกภาษาไทย จำนวน 1 ราย เอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ราย เอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ราย เอกพลศึกษา จำนวน 1 ราย และเอกปฐมวัย จำนวน 3 ราย

ติดต่อเรา