สพป.ระนอง ดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานอำนวยการสอบ และดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน กล่าวว่า การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด โดยในวันนี้ (4 พ.ค.67) เป็นการดำเนินการสอบ ภาค ก และภาค ข ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก โดยมีผู้มีสิทธิ์ในการเข้าสอบคัดเลือก ภาค ก และภาค ข จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย

ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ได้กล่าวต่อไปว่า ขอให้คณะกรรมการทุกฝ่ายดำเนินการคัดเลือกฯ ทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส สุจริต ตามระเบียบ หลักเกณ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด”

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้รับเกียรติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองโดยนายศิริชัย คชสิงห์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสอบ และนางสิรินธร วงศ์ตระกูล ผู้แทน คณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกลาง ร่วมสังเกตการณ์และตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการฯ ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง

ภาพ/ข่าว : ปชส.สพป.ระนอง

ติดต่อเรา