สพป.ระนอง จัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ การอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีนางสุทธิรา หงษ์เจริญ นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ รองผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมเข้ารับการอบรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ขอขอบคุณนายธวัชชัย ล่องวัด นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง

ภาพ/ข่าว : นางสาวถลัชนันน์ อินริสพงษ์ ประชาสัมพันธ์ สพป.ระนอง

ติดต่อเรา