สพป.ระนอง จัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ครั้งที่ 13/2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง

นายศิริชัย คชสิงห์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วย นายก้องภูมิ เจริญราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการประชุม เพื่อดำเนินการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ครั้งที่ 13/2566 ซึ่งเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ติดต่อเรา