สพป.ระนอง จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 15 สิงหาคม 2566

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายให้นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง โดยคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตอบรายงานตัวชี้วัดตามมาตรฐานที่ 1 ถึง 3 ซึ่งวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตาม ตามสอบการรายงานตัวชี้วัด ในรอบ 12 เดือน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบนำส่งข้อมูลภายในเดือนสิงหาคม 2566 และนำข้อมูลกล่าวมากลั่นกรองเพื่อความถูกต้องก่อนนำส่งข้อมูลต่อไป

ภาพ/ข่าว : นางสาวถลัชนันน์ อินริสพงษ์ ประชาสัมพันธ์ สพป.ระนอง

ติดต่อเรา