สนง.ลูกเสือจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา ช่วยเหลือโรงเรียนบ้านสองแพรกที่ประสบอุทกภัย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านสองแพรก อ.กระบุรี จ.ระนอง

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดระนอง ได้พบปะให้กำลังใจแก่ลูกเสือจิตอาสาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้แก่ โรงเรียนกระบุรี โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านลำเลียง โรงเรียนบ้านปากน้ำ โรงเรียนบ้านบางกลาง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านบางบอน) และโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว จำนวน 109 คน และผู้กำกับ จำนวน 13 คน รวมทั้งนิ้น 122 คน ในการช่วยเหลือทำความสะอาดพื้นที่บริเวรณอาคาร สถานที่ของโรงเรียนบ้านสองแพรก ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ติดต่อเรา