ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ระนอง ติดตามและเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่ประสบภัย

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายศูนย์ความปลอดภัย สพป.ระนอง นำทีมโดย นายตระการเกียรติ ปากเสนาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ลงพื้นที่ติดตามและเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัยและปัจจุบันพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนแบบเร่งด่วนของศูนย์ความปลอดภัย สพป.ระนอง ทั้งนี้ ศุนย์ความปลอดภัยฯ มีความเป็นห่วงในด้านการเรียนของนักเรียน ซึ่งบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง ได้แจ้งว่ามีการดำเนินการประสานกับครอบครัวของนักเรียนที่อยู่จังหวัดชุมพรให้เป็นผู้ดูแลนักเรียน โดยมีการตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของผู้ปกครองและโรงเรียนที่นักเรียนจะเข้าเรียน ณ จังหวัดชุมพร พร้อมกับประสานบัานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพรให้กำกับติดตามนักเรียนเป็นระยะ

ทั้งนี้ ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ระนอง ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่นักเรียนรวมถึงหนังสือและอุปกรณ์การเรียนที่นักเรียนสามารถใช้ระหว่างอยู่บ้านพักเด็กและครอบครัว พร้อมขอขอบคุณบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดระนอง ที่ให้การสนับสนุน ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว : นางสาวถลัชนันน์ อินริสพงษ์ ประชาสัมพันธ์ สพป.ระนอง

ติดต่อเรา