ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายให้ นางอรุณศรี ศิลาพันธ์  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาววันเพ็ญ คชการ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และนางสาวกัลยวรรธน์ อินริสพงษ์ นิติกรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์เชิงประวัติศาสตร์สงครามโลก ครั้งที่ 2          (หัวรถจักร กม.30) หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน ปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้บ้านเมืองสะอาด สวยงาม และน่าอยู่ ภายใต้ความสมัครสมานสามัคคี ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ทำความสะอาด และเก็บขยะ พร้อมปลูกต้นไม้ (ต้นแดงน้ำ) คนละ 1 ต้น  

ติดต่อเรา