ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Video conference

วันที่ 5 เมษายน 2566 ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ Video conference เพื่อรับมอบนโยบายในการดำเนินงาน และข้อราชการสำคัญ ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง

ติดต่อเรา