ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ครั้งที่ 5/2567

วันที่ 21 พ.ค. 67 เวลา 13.30 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง) ครั้งที่ 5/2567 โดยมีนายศิริชัย คชสิงห์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย อนุกรรมการฯ แต่ละผู้แทน และว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน อนุกรรมการและเลขานุการ ร่วมประชุมพิจารณาการบริหารงานบุคคล ตามระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 5/2567

ติดต่อเรา