ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ครั้งที่ 12/2566

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง) ครั้งที่ 12/2566 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง โดยมีนายศิริชัย คชสิงห์ ประธานคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ) เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยอนุกรรมการแต่ละผู้แทน และว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และเลขานุการ นายก้องภูมิ เจริญราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม

สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 12/2566 เป็นการพิจารณาข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ตามระเบียบวาระการประชุม การย้ายและเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ติดต่อเรา