ประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด เข้าร่วมประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบนโยบายจากทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้านความปลอดภัยและด้านต่างๆโดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง

ติดต่อเรา