ประชุมพิจารณางบประมาณที่ได้รับจัดสรร จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผอ.สพป.ระนอง มอบหมายให้นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อร่วมพิจารณางบประมาณที่ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง

ภาพ : นายกีรติ รักษาพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / ข่าว : นางสาวถลัชนันน์ อินริสพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ติดต่อเรา