ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นำทีมผู้บริหาร นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และนายก้องภูมิ เจริญราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง รวมถึงคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ O-Net ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีศูนย์สอบจำนวนทั้งสิ้น 22 ศูนย์ ได้แก่ โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60, โรงเรียนชาติเฉลิม, โรงเรียนบ้านหินช้าง, โรงเรียนอนุบาลระนอง, โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว, โรงเรียนบ้านนกงาง, โรงเรียนบ้านราชกรูด, โรงเรียนบ้านเขาฝาชี, โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง, โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา, โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน, โรงเรียนบ้านสำนัก, โรงเรียนบ้านนา, โรงเรียนบ้านภูเขาทอง, โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ), โรงเรียนกระบุรี, โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน), โรงเรียนบ้านสองแพรก, โรงเรียนนิคมสงเคราะห์, โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว, โรงเรียนเพียงหลวง 15 (บ้านรังแตน) และโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี

ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน กล่าวว่า ขอขอบคุณหัวหน้าสนามสอบ คณะกรรมการและครูผู้คุมสอบทุกคน รวมถึงขอให้ดำเนินการจัดสอบอย่างเต็มกำลัง โปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ สทศ. กำหนด พร้อมทั้งให้กำลังใจนักเรียนทุกคนในการทำข้อสอบอย่างมีความสุข และเต็มกำลังความสามารถของตนเอง”

ติดต่อเรา