กิจกรรมให้คำปรึกษา

วันเสาร์ ที่ 8 เมษายน 2566

ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มอบหมายให้ นางอรุณศรี ศิลาพันธ์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เปิดคลินิกบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา แก่คุณครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) จำนวน 1 ราย ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมให้คำปรึกษา

ติดต่อเรา